Bestuur

Bestuur anno 2018

Voorzitter: Albert Niebeek 0625011155
Secretaris: Anneke van Mispelaar 0624884636
Penningmeester: Henk Jan Smit 0625552005
Algemeen bestuurslid:  Jose Lokhorst
Algemeen bestuurslid: Anouk

Ledenaantal:

115 leden    26 donateurs